Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 cho công ty

Vì sao lại phải gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1?

Chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp cho các doanh nghiệp không có giá trị vĩnh viễn. Thời hạn của chứng chỉ năng lực có giá trị 10 năm kể từ ngày cấp.

Khi hết thời hạn này cần tiến hành gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trước khi chứng chỉ hết hiệu lực để tiếp tục sử dụng chứng chỉ hợp pháp.

Trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực mà không gia hạn, vẫn sử dụng thì bị coi như hoạt động mà không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thời điểm gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Hiện nay Tổ chức phải thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực (3 tháng trước khi chứng chỉ hết hiệu lực).

Sau thời hạn này mà không gia hạn thì tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như đối với trường hợp cấp mới.

Có thế thấy quy định pháp luật hiện hành tạo điều kiện cho các tổ chức có nhu cầu gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, với thời hạn 3 tháng cuối trước khi chứng chỉ hết hiệu lực.

gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1(Hỗ trợ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 cho doanh nghiệp)

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 được quy định tại khoản 2 điều 87 Nghị định 15/2021, bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo mẫu)
  • Bản gốc chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp.

Lưu ý: Các thông tin kê khai trong đơn đề nghị được cập nhật và bổ sung đến thời điểm đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem thêm: Điều kiện cấp mới chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

Trình tự thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Để được gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng, Tổ chức đề nghị gia hạn cần tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị gia hạn chuẩn bị hồ sơ đẩy đủ (theo hướng dẫn)

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng giống như cơ quan có thẩm quyền cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

( Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 1. Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình hoặc  tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III)

Tổ chức để nghị gia hạn có thể gửi hồ sơ bản cứng trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp bản mềm qua mạng trực tuyến.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành gia hạn chứng chỉ

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 4: Nhận chứng chỉ

Tổ chức đề nghị gia hạn nhận chứng chỉ sau khi được gia hạn và nộp lệ phí gia hạn chứng chỉ theo quy định.

Xem thêm: Tra cứu mã số năng lực xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0325.31.2838
Chat Zalo
Gọi điện ngay