Liên hệ

Thông tin liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG 24H

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo.

  • Liên hệ: Mr Quang
  • Phone: 0325 31 2838
  • Email: viendaotaoxaydung24@gmail.com
  • Website: www.daotaotxaydung24h.com
[/col]

Error: Contact form not found.

[/row]