Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Các loại chứng chỉ năng lực xây dựng của công ty

Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Các loại chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng trên toàn quốc cấp, phải được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng) căn cứ trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

các loại lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

các loại lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng
(Các loại lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng)

Các loại chứng chỉ năng lực xây dựng của công ty

Căn cứ Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014; khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các loại chứng chỉ năng lực xây dựng.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:

Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

Các doanh nghiệp, công ty cần có chứng chỉ năng lực xây dựng hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1 Lĩnh vực thiết kế xây dựng, bao gồm:

+  Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng

+ Thiết kế thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp

+ Thiết kế thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp năng lượng

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (Cầu, đường bộ)

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

2 Thi công xây dựng, bao gồm:

+ Thi công công trình dân dụng

+ Thi công công trình nhà công nghiệp

+ Thi công công trình nhà công nghiệp năng lượng

+ Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

+ Thi công công trình giao thông (Cầu, đường bộ)

+ Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước)

+ Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

3 Lĩnh vực giám sát xây dựng, bao gồm:

+ Giám sát công trình dân dụng

+ Giám sát công trình nhà công nghiệp

+ Giám sát công trình công nghiệp năng lượng

+ Giám sát lắp đặt đặt thiết bị vào công trình

+ Giám sát công trình giao thông (Cầu, đường bộ)

+ Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước)

+ Giám sát công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

4 Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, bao gồm:

+ Quản lý dự án dân dụng

+ Quản lý dự án công trình nhà công nghiệp

+ Quản lý dự án giao thông (Cầu, đường bộ)

+ Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật

+ Quản lý dự án nông nghiệp & PTNT

5 Lĩnh vực khảo sát, bao gồm:

+ Khảo sát địa hình

+ Khảo sát địa chất

6 Lập quy hoạch xây dựng

-> Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực (1), (2), (3), (4), (5), (6) phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Điều kiện xét – cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Tương ứng với các cấp công trình khác nhau thì điều kiện cấp các hạng chứng chỉ như sau:

Hạng 1:

Thẩm quyền: Bộ xây dựng cấp;

Yêu cầu năng lực:

 • Doanh nghiệp đã thực hiện 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II trở lên;
 • Các cá nhân chủ nhiệm, chủ trì dự án phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực xin cấp;
 • Các cá nhân phụ trách chuyên môn phải đảm bảo điều kiện thời gian kinh nghiệm, CCHN phù hợp với từng lĩnh vực xin cấp;
 • Công nhân kỹ thuật phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp tùy theo lĩnh vực xin cấp;
 • Với một số lĩnh vực, doanh nghiệp phải có chứng thực máy móc vật tư, cơ sở vật chất phù hợp.

Hạng 2:

Thẩm quyền: Sở Xây dựng các tỉnh cấp;

Yêu cầu năng lực:

 • Doanh nghiệp đã thực hiện 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III trở lên;
 • Các cá nhân chủ nhiệm, chủ trì dự án phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực xin cấp;
 • Các cá nhân phụ trách chuyên môn phải đảm bảo điều kiện thời gian kinh nghiệm, CCHN phù hợp với từng lĩnh vực xin cấp;
 • Công nhân kỹ thuật phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp tùy theo lĩnh vực xin cấp;
 • Với một số lĩnh vực, doanh nghiệp phải có chứng thực máy móc vật tư, cơ sở vật chất phù hợp.

Hạng 3:

Thẩm quyền: Sở Xây dựng các tỉnh cấp;

Yêu cầu năng lực:

 • Các cá nhân phụ trách chuyên môn phải đảm bảo điều kiện thời gian kinh nghiệm, CCHN hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực xin cấp;
 • Công nhân kỹ thuật phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp tùy theo lĩnh vực xin cấp;
 • Với một số lĩnh vực, doanh nghiệp phải có chứng thực máy móc vật tư, cơ sở vật chất phù hợp.

Thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu;
 • Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

Thông tin liên hệ

 • 1. Đăng ký qua số đâiện thoại (24/7):
  ☎️ 0325 31 2838 (Mr Quang) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc.
 • 2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo,
  #ZALO: 0325312838  #GMAIL: viendaotaoxaydung24@gmail.com
 • 3. Website: daotaoxaydung24h.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0325.31.2838
Chat Zalo
Gọi điện ngay