Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng MỚI NHẤT

Ngày 9/6/2021 Bộ xây dựng ra Quyết định 702/QĐ- BXD về việc Công bố Điều chỉnh Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng, điều chỉnh Bộ câu hỏi đã ban hành theo Quyết định 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017.
Nguyên nhân của việc điều chỉnh là do Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm 2 phần: Phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn

Phần I. Câu hỏi về kiến thức pháp luật, chia làm 2 phần 

a. Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng (90 câu)

b. Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực (173 câu), gồm: (1) Khảo sát xây dựng (30 câu); (2) Thiết kế quy hoạch xây dựng (27 câu); (3) Thiết kế xây dựng (15 câu); (4) Giám sát thi công xây dựng (22 câu); (5) Định giá xây dựng ( 51 câu); (6) Quản lý dự án đầu tư xây dựng (28 câu).

TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNGTư vấn Mr. Quang 0325.31.2838 (Zalo)

TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNGTÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Phần II. Câu hỏi về kiến thưc chuyên môn

Gồm 6 lĩnh vực : Khảo sát xây dựng, Thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế xây dựng công trình, Giám sát thi công xây dựng, Định giá xây dựng và Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

a. Khảo sát xây dựng : (1) Khảo sát địa hình (58 câu); (2) Khảo sát địa chất công trình (70 câu).

b. Thiết kế quy hoạch xây dựng (124 câu)

c. Thiết kế xây dựng công trình : (1) Thiết kế kiến trúc (41 câu); (2) Thiết kế kết cấu công trình Đ-CN (46 câu); (3) Thiết kế cơ điện công trình (130 câu); (4) Thiết kế cấp thoát nước công trình (43 câu); (5) Thiết kế xây dựng công trình giao thông (249 câu); (6) Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT (90 câu) và (7) Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (89 câu).

d. Giám sát thi công xây dựng : (1) Giám sát công trình DD-CN và HTKT (168 câu); (2) Giám sát công trình giao thông (205 câu); Giám sát công trình NN&PTNT (120 câu) và (4) Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (62 câu)

e. Định giá xây dựng (62 câu)

g. Quản lý dự án đầu tư xây dựng (83 câu).

Kể từ đợt thi tháng 05/2021 bắt đầu áp dụng bộ câu hỏi mới. Do vậy, các anh/chị đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch nhưng chưa thi sát hạch cuối năm 2020 sẽ phải ôn tập và thi theo bộ câu hỏi này.

Mục lục Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất

NỘI DUNG SỐ CÂU TRANG
PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 280
A. Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng 90 1
B. Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực 190
I. Lĩnh vực khảo sát xây dựng 30 16
II. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng 25 21
III. Lĩnh vực thiết kế xây dựng 34 26
IV. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng 22 32
V. Lĩnh vực định giá xây dựng 51 37
VI. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng 28 48
PHẦN II. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN 1.634
A. Lĩnh vực khảo sát xây dựng 128 53
I. Khảo sát địa hình 58 53
II. Khảo sát địa chất công trình 70 64
B. Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng 124 78
C. Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình 628 103
I. Thiết kế kết cấu công trình 45 103
II. Thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) 130 111
III. Thiết kế cấp – thoát nước công trình 43 134
IV. Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ 33 141
V. Thiết kế xây dựng công trình giao thông 253 148
V.1. Đường bộ 58 148
V.2. Cầu – hầm 99 160
V.3. Đường sắt 66 179
V.4. Đường thủy nội địa, hàng hải 30 191
VI. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều 89 197
VII. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; xử lý chất thải rắn 89 213
D. Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng 555 230
I.  Giám sát công tác xây dựng công trình 493 230
1. Công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 168 230
2. Công trình giao thông 205 260
3. Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 120 296
II. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 62 318
E. Lĩnh vực Định giá xây dựng 62 328
G.   Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 83 342
TỔNG CỘNG 1.914

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

STT Lĩnh vực hành nghề
1 Chứng chỉ hành nghề giám sát
2 Chứng chỉ hành nghề thiết kế
3 Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
4 Chứng chỉ hành nghề định giá
5 Chứng chỉ hành nghề khảo sát

 

> Nhận được tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng tại đây

Thông tin liên hệ

  • 1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7):
    ☎️ 0325 31 2838(Mr Quang) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc.
  • 2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo,
    #ZALO: 0325312838 #GMAIL: viendaotaoxaydung24@gmail.com
  • 3. Website: daotaoxaydung24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0325.31.2838
Chat Zalo
Gọi điện ngay