Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng MỚI NHẤT

Ngày 9/6/2021 Bộ xây dựng ra Quyết định 702/QĐ- BXD về việc Công bố Điều chỉnh Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng, điều chỉnh Bộ câu hỏi đã ban hành theo Quyết định 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017.
Nguyên nhân của việc điều chỉnh là do Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm 2 phần: Phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn

Phần I. Câu hỏi về kiến thức pháp luật, chia làm 2 phần 

a. Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng (90 câu)

b. Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực (173 câu), gồm: (1) Khảo sát xây dựng (30 câu); (2) Thiết kế quy hoạch xây dựng (27 câu); (3) Thiết kế xây dựng (15 câu); (4) Giám sát thi công xây dựng (22 câu); (5) Định giá xây dựng ( 51 câu); (6) Quản lý dự án đầu tư xây dựng (28 câu).

TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNGTư vấn Mr. Quang 0325.31.2838 (Zalo)

TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNGTÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Phần II. Câu hỏi về kiến thưc chuyên môn

Gồm 6 lĩnh vực : Khảo sát xây dựng, Thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế xây dựng công trình, Giám sát thi công xây dựng, Định giá xây dựng và Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

a. Khảo sát xây dựng : (1) Khảo sát địa hình (58 câu); (2) Khảo sát địa chất công trình (70 câu).

b. Thiết kế quy hoạch xây dựng (124 câu)

c. Thiết kế xây dựng công trình : (1) Thiết kế kiến trúc (41 câu); (2) Thiết kế kết cấu công trình Đ-CN (46 câu); (3) Thiết kế cơ điện công trình (130 câu); (4) Thiết kế cấp thoát nước công trình (43 câu); (5) Thiết kế xây dựng công trình giao thông (249 câu); (6) Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT (90 câu) và (7) Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (89 câu).

d. Giám sát thi công xây dựng : (1) Giám sát công trình DD-CN và HTKT (168 câu); (2) Giám sát công trình giao thông (205 câu); Giám sát công trình NN&PTNT (120 câu) và (4) Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (62 câu)

e. Định giá xây dựng (62 câu)

g. Quản lý dự án đầu tư xây dựng (83 câu).

Kể từ đợt thi tháng 05/2021 bắt đầu áp dụng bộ câu hỏi mới. Do vậy, các anh/chị đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch nhưng chưa thi sát hạch cuối năm 2020 sẽ phải ôn tập và thi theo bộ câu hỏi này.

Mục lục Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất

NỘI DUNGSỐ CÂUTRANG
PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT280
A. Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng901
B. Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực190
I. Lĩnh vực khảo sát xây dựng3016
II. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng2521
III. Lĩnh vực thiết kế xây dựng3426
IV. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng2232
V. Lĩnh vực định giá xây dựng5137
VI. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng2848
PHẦN II. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN1.634
A. Lĩnh vực khảo sát xây dựng12853
I. Khảo sát địa hình5853
II. Khảo sát địa chất công trình7064
B. Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng12478
C. Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình628103
I. Thiết kế kết cấu công trình45103
II. Thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp)130111
III. Thiết kế cấp – thoát nước công trình43134
IV. Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ33141
V. Thiết kế xây dựng công trình giao thông253148
V.1. Đường bộ58148
V.2. Cầu – hầm99160
V.3. Đường sắt66179
V.4. Đường thủy nội địa, hàng hải30191
VI. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều89197
VII. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; xử lý chất thải rắn89213
D. Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng555230
I.  Giám sát công tác xây dựng công trình493230
1. Công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật168230
2. Công trình giao thông205260
3. Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn120296
II. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình62318
E. Lĩnh vực Định giá xây dựng62328
G.   Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình83342
TỔNG CỘNG1.914

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

STTLĩnh vực hành nghề
1Chứng chỉ hành nghề giám sát
2Chứng chỉ hành nghề thiết kế
3Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
4Chứng chỉ hành nghề định giá
5Chứng chỉ hành nghề khảo sát

 

> Nhận được tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng tại đây

Thông tin liên hệ

  • 1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7):
    ☎️ 0325 31 2838(Mr Quang) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc.
  • 2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo,
    #ZALO: 0325312838 #GMAIL: viendaotaoxaydung24@gmail.com
  • 3. Website: daotaoxaydung24h.com