Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng và những điều cần biết

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP). Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu dưới đây:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng (theo mẫu)
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức. Bản quy trình quản lý thực hiện công việc.  Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt. Nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có).
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng. 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính. Trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng

 • Tổ chức, doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ tới cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.
 • Trong thời gian 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu cần điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi một thông báo xuống. Tổ chức, doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ năng lực nhận thông tin và bổ sung hồ sơ cần thiết.

Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng:

 • Tổ chức, doanh nghiệp sẽ được hội đồng xét cấp đánh giá về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định
 • Tính từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp chứng chỉ không vượt quá 15 ngày
 • Trong thời gian 3 ngày, tính từ ngày cấp CCNL, cơ quan cấp chứng chỉ gửi văn bản đề nghị cấp mã số CCNL tới Bộ Xây dựng.
 • Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đề nghị, Bộ Xây dựng sẽ phát hành Mã số CCNL. Đồng thời thực hiện tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu CCNL và công bố trên trang thương mại điện tử của Bộ.
 • Chi phí cấp CCNL thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có trách nhiệm nộp lệ phí khi nộp hồ sơ. Lệ phí không hoàn trả trong mọi trường hợp.

Đơn vị hỗ trợ xin cấp Chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín

Trong trường hợp Tổ chức, doanh nghiệp không có đủ thời gian tìm hiểu rõ thông tư, quy định pháp luật. Để tiết kiệm thời gian, chi phí, doanh nghiệp có thể liên hệ các bên hỗ trợ xin cấp Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng như Edubits.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0325.31.2838
Chat Zalo
Gọi điện ngay