Chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Lập quy hoạch xây dựng là bước thiết yếu nhằm đảm bảo tổ chức hoặc định hướng không gian đô thị, địa điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình, hạ tầng vật chất kĩ thuật… một cách hợp lý, theo đúng quy hoạch.

Các tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng mới chứng minh được năng lực và đảm bảo tính chất lượng hiệu quả của công trình.

Tuy nhiên, quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để hoàn thiện thủ tục pháp lý của các doanh nghiệp xây dựng gặp phải rất nhiều khó khăn:

 • Không đánh giá được chính xác năng lực của doanh nghiệp.
 • Không nắm được điều kiện cụ thể cho từng lĩnh vực xin cấp.
 • Chưa biết cách kê khai, sắp xếp hồ sơ, thủ tục theo trình tự cho chuẩn chỉnh.
 • Thời gian giải quyết để ra chứng chỉ quá lâu, trong khi bên nhà thầu đòi hỏi nhanh, gấp.
 • Qua các bên dịch vụ, chi phí bị đẩy lên quá cao, nhưng lại không có hợp đồng đảm bảo.

Tiêu chí đánh giá chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn lập quy hoạch

STT Tiêu chí đánh giá Hạng I Hạng II Hạng III Điểm
1 Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch 04 điểm/người 04 điểm/người 08 điểm/người 0÷ 40
2 Số người có chuyên môn phù hợp 01 điểm/người 1,5 điểm/người 3 điểm/người 0÷30
3 Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quy hoạch xây dựng 5
Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 10
4 Số công việc, hợp đồng đã thực hiện Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù Không yêu cầu 10÷15
5 Năng lực tài chính của tổ chức Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực 5
6 Tổng điểm < 75 < 75 < 70 Không đạt
≥ 75 ≥ 75 ≥ 70 Đạt

Hồ sơ chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Quy trình hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Nội dung:

Chungchi.mali.vn hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ phù hợp với hạng và phạm vi được Hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ năng lực công nhận. Giáo dục Việt có nhiệm vụ:

 • Đầu mối với cơ quan cấp chứng chỉ;
 • Hướng dẫn kê khai hồ sơ hoặc kê khai hồ sơ cho khách hàng;
 • Đánh giá tính khả thi và hạng của hồ sơ xin cấp chứng chỉ;
 • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ ISO, quy trình quản lý nghiệp vụ, các tài liệu khác;
 • Cập nhật tình hình cấp chứng chỉ cho khách hàng.

Quy trình:

 • Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị liên hệ để được báo giá
 • Hai bên ký kết hợp đồng;
 • Bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng như trong hợp đồng.