Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

                                                                                     ..., ngày ….. tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

                           Kính gửi: …………………………………(1)………………………………..

1. Họ và tên: ……………………………………………………….…………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….……………………………………………………….

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: …………………. ngày cấp: ………………. nơi cấp ………………

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………….…………….………………………………………………………..

6. Số điện thoại: ……………………………….…………….. Địa chỉ Email: ……………….………………………….

7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….…..……………………………….

8. Trình độ chuyên môn : ………………………………………………………… (2)…………………………………….

9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): …………………….……………………………..………….

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề: …………………..……….(3) ……………..………. Hạng: …………………………..…………

9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………….………….. (4) ……………………………………………………..

9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề Điều chỉnh/bổ sung: ……………………(3) ……………. Hạng: ………..………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Danh mục các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Hiện nay Bộ xây dựng, Sở xây dựng, các Hiệp hội xây dựng quản lý tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm những lĩnh vực sau:

1 Kỹ Sư Định giá xây dựng DG01
2 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp GS01
3 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công Nghệ GS02
4 Giám sát công trình giao thông cầu GS03
5 Giám sát công trình giao thông đường sắt GS04
6 Giám sát công trình giao thông hầm GS05
7 Giám sát công trình NN&PTNT GS06
8 Giám sát công trình Cảng GS07
9 Giám sát công trình đường bộ GS08
10 Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước GS09
11 Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn GS11
12 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn KS01
13 Khảo sát địa hình KS02
14 Kiểm định xây dựng công trình cầu KD01
15 Kiểm định công trình xây dựng DD&CN KD02
16 Kiểm định công trình đường sắt KD03
17 Kiểm định công trình giao thông đường bộ KD04
18 Kiểm định công trình NN&PTNT KD05
19 Kiểm định công trình đường thủy KD06
20 Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước KD07
21 Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn KD09
22 Thiết kế An toàn PCCN TK01
23 Thiết kế Cấp thoát nước TK02
24 Thiết kế công trình Cầu TK03
25 Thiết kế Điện – Cơ điện TK04
26 Thiết kế Hầm TK05
27 Thiết kế Thông gió – cấp thoát nhiệt TK06
28 Thiết kế Công trình GT đường bộ TK07
29 Thiết kế Công trình GT đường sắt TK08
30 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN TK09
31 Thiết kế Kiến trúc công trình TK10
32 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11
33 Thiết kế cảng đường thủy TK12
34 Thiết kế công trình NN&PTNT TK13
35 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước TK14
36 Thiết kế Đường dây trạm biến áp TK15
37 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn TK16
38 Quản lý dự án QLDA

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng(Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

(2) Ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo

(1) Lĩnh vực hành nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

(2) Ghi rõ lý do theo quy định Khoản 1 Điều 17 Thông tư này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0325.31.2838
Chat Zalo
Gọi điện ngay