Chat Zalo
Gọi điện ngay

TRANG THÔNG TIN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG

Đào tạo xây dựng 24h là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Chúng tôi đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo.

Liên hệ: 0325312838

© VIỆN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG

Hotline: 0325.31.2838