Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 cho công ty

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là văn bản vắn tắt thể hiện năng lực của các doanh nghiệp xây dựng do bộ xây dựng và sở xây dựng địa phương cấp phép. Bản đánh giá này thể hiện công ty, tổ chức có đủ điều kiện cũng như khả năng chuyên môn để tham gia vào các hoạt động xây dựng theo quy định trong nghị định quy định về cấp phép chứng chỉ năng lực xây dựng:

 • Luật xây dựng 2014;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 08/2018-TT/BXD.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có giá trị hiệu lực thi hành là 10 năm.

chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
(Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3)

 

Khó khăn khi xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Các doanh nghiệp muốn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thường hay gặp phải các khó khăn, các điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III như sau:

 • Doanh nghiệp không nắm rõ quy trình, kê khai hồ sơ sai quy định, không xin được hạng 3;
 • Các doanh nghiệp tại các tỉnh thành xa Bộ Xây dựng. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục không thực hiện nhanh chóng được. Việc theo dõi tình hình hồ sơ khó khăn;
 • Đợi chờ kết quả ra chứng chỉ lâu, bỏ lỡ nhiều gói thầu giá trị;
 • Tìm đến các đơn vị tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ nhưng không biết đơn vị nào uy tín trên thị trường;…

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Vậy điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III là gì?

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động bên lĩnh vực xây dựng (Điều kiện cần)
 2. Đầy đủ nhân sự trong công ty để chứng minh năng lực (Mỗi tổ chức hoạt động mà điều kiện nhân sự khác nhau) (Điều kiện đủ)
 3. Phải có đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại NĐ 15/2021/NĐ-CP (Điều kiện cần)

Đủ điều kiện về nhân sự sau:

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG HẠNG 3

 1. Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 2. Kinh nghiệm: Không yêu cầu

II. ĐỐI VỚI THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG 3

 1. Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận
 2. Nhân sự chủ chốt (CHT): Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 3. Cán bộ phụ trách: Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận
 4. Công nhân: Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng 3
 5. Kinh nghiệm: Không yêu cầu

III. ĐỐI VỚI THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG 3

 1. Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 2. Cán bộ chuyên môn: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng 3
 3. Hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu
 4. Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

IV. ĐỐI VỚI TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠNG 3

 1. Nhân sự: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 2. Nhân sự: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận
 3. Nhân sự: Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 4. Hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu

V. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT KHI XIN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 3

 1. Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 2. Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 3. Nhân sự chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 4. Nhân sự chuyên môn:Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 5. Kinh nghiệm hoạt động (Hợp đồng + Biên bản nghiệm thu): Không yêu cầu

VI. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH , QUY HOẠCH XÂY DỰNG, TƯ VẤN QUY HOẠCH HẠNG 3

 1. Nhân sự: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
 2. Hợp đồng + Biên bản nghiệm thu: Không yêu cầu

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3 bao gồm những gì?

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu phụ lục V – nghị định 100/2018/NĐ-CP;
 2. Đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổ chức;
 3. Chứng chỉ năng lực đối với thay đổi hạng và lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực;
 4. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan(theo điều kiện cấp mục trên) của cán bộ kỹ thuật;
 5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của công nhân kỹ thuật;
 6. Biên bản nghiệm thu, hợp đồng công trình xin cấp năng lực.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty

 • Doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn cụ thể các bước làm hồ sơ sao cho chuẩn chỉnh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Được cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chuẩn. Hướng dẫn cách kê khai theo quy định của pháp luật và có sự kiểm tra đánh giá.
 • Thông báo lại quyết định và danh sách công ty sau 7 ~ 9 kể từ ngày nộp vào bộ phận 1 cửa.
 • Nhận chứng chỉ năng lực xây dựng sau 15 ngày kể từ ngày nộp vào bộ phận 1 cửa.
 • Tỷ lệ thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất, nhiều lĩnh vực nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được
 • Không chỉ thủ tục nhanh gọn mà chúng tôi còn tiết kiệm chi phí cho quý khách.
  chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
                                                         (Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực hạng III)

Cập nhật Tra cứu thông tin chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 tại Website Bộ Xây Dựng như sau:

chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Thông tin liên hệ

 • 1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7):
  ☎️ 0325 31 2838 (Mr Quang) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc.
 • 2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo,
  #ZALO: 0325312838  #GMAIL: viendaotaoxaydung24@gmail.com
 • 3. Website: daotaoxaydung24h.com

 

Tìm kiếm liên quan:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ONLINE

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 0325.31.2838
  Chat Zalo
  Gọi điện ngay