Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên cả nước. Viện đã hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức cùng các sở ban ngành trên nhiều tỉnh thành. Nhận được sự đánh giá về chất lượng và uy tín cao trong chất lượng đào tạo

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 cho công ty

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 là văn bản vắn tắt thể hiện năng lực của các doanh nghiệp xây dựng do bộ xây dựng và sở xây dựng địa phương cấp phép. Bản đánh giá này thể hiện công ty, tổ chức có đủ điều kiện cũng như khả năng chuyên môn để tham gia vào các hoạt động xây dựng theo quy định trong nghị định quy định về cấp phép chứng chỉ năng lực xây dựng:

 • Luật xây dựng 2014;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 08/2018-TT/BXD.
chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
(Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3)

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Căn cứ khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng như sau:

– Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

Lĩnh vực thiết kế:

 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế nhà công nghiệp;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Lĩnh vực vực thi công:

 • Thi công công trình dân dụng;
 • Thi công xây dựng công trình nhà công nghiệp;
 • Thi công lắp đặt thiết bị công trình;
 • Thi công công trình giao thông;
 • Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn;

Lĩnh vực giám sát thi công:

 • Giám sát công trình dân dụng;
 • Giám sát xây dựng công trình nhà công nghiệp;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình;
 • Giám sát công trình giao thông;
 • Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn;

Lĩnh vực Quản lý dự án:

 • Quản lý dự án dân dụng;
 • Quản lý dự án công nghiệp;
 • Quản lý dự án giao thông;
 • Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật;
 • Quản lý dự án nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Lĩnh vực khảo sát:

 • Khảo sát địa chất;
 • Khảo sát địa hình;

Lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.

Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.

chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
Tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3: 0325 31 2838

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3

Sở Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật, có giá trị 10 năm tính từ ngày cấp và có hiệu lực trên toàn quốc.


Khó khăn khi xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Các doanh nghiệp muốn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thường hay gặp phải các khó khăn, các điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 như sau:

 • Doanh nghiệp không nắm rõ quy trình, kê khai hồ sơ sai quy định, không xin được hạng 3;
 • Các doanh nghiệp tại các tỉnh thành xa Bộ Xây dựng. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục không thực hiện nhanh chóng được. Việc theo dõi tình hình hồ sơ khó khăn;
 • Đợi chờ kết quả ra chứng chỉ lâu, bỏ lỡ nhiều gói thầu giá trị;
 • Tìm đến các đơn vị tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ nhưng không biết đơn vị nào uy tín trên thị trường;…

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Vậy điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III là gì?

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động bên lĩnh vực xây dựng (Điều kiện cần)
 2. Đầy đủ nhân sự trong công ty để chứng minh năng lực (Mỗi tổ chức hoạt động mà điều kiện nhân sự khác nhau) (Điều kiện đủ)
 3. Phải có đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại NĐ 15/2021/NĐ-CP (Điều kiện cần)

Đủ điều kiện về nhân sự sau:

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG HẠNG 3

 • Có tối thiểu cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III trở lên làm giám sát trưởng của công trình muốn xin.
 • Có ít nhất 1 giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạng III trở lên.
 • Giám sát trưởng đã thực hiện giám sát thi công hay tham gia lập thiết kế, thẩm định thiết kế hoặc thi công xây dựng tối thiểu 1 công trình cấp III hay tối thiểu 2 công trình cấp IV cùng loại.

II. ĐỐI VỚI THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG 3

 • Có ít nhất 1 cá nhân có đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng của công trình hạng III trở lên (có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III trở lên) cùng loại với công trình xây dựng xin cấp chứng chỉ. Ví dụ: doanh nghiệp, công ty muốn xin lĩnh vực thi công dân dụng hạng 3 phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III lĩnh vực thi công dân dụng.
 • Cán bộ phụ trách thi công phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực công việc mà họ đảm nhận.
 • Có đội ngũ công nhân, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn, nghiệp vụ và có chứng chỉ đào tạo nghề, sơ cấp nghề.
 • Có máy móc, thiết bị phục vụ công tác thi công xây dựng.

III. ĐỐI VỚI THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG 3

 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cán bộ chuyên môn: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng 3
 • Hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu
 • Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

IV. ĐỐI VỚI TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠNG 3

 • Nhân sự: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Nhân sự: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận
 • Nhân sự: Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu

V. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT KHI XIN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 3

 • Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 • Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 • Nhân sự chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 • Nhân sự chuyên môn: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Kinh nghiệm hoạt động (Hợp đồng + Biên bản nghiệm thu): Không yêu cầu

VI. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH , QUY HOẠCH XÂY DỰNG, TƯ VẤN QUY HOẠCH HẠNG 3

 • Nhân sự: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
 • Hợp đồng + Biên bản nghiệm thu: Không yêu cầu

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3 bao gồm những gì?

 • 01 bản sao từ bản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của tổ chức chụp từ bản chính.
 • 01 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 theo mẫu phụ lục V nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
 • Tệp tin chứa ảnh hay bản scan từ bản chính của những văn bằng chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ nghề, hợp đồng lao động của những nhân sự chủ chốt trong công ty có liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề năng lực xây dựng.
 • Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động của các cá nhân chủ chốt (chỉ huy trưởng, giám sát trưởng, chủ nhiệm, chủ trì).
 • Bản kê khai năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp, công ty bao gồm bản scan hợp đồng kinh tế + biên bản nghiệm thu để chứng minh năng lực kinh nghiệm.

Thủ Tục Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng III

Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và gửi 01 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ tài liệu, giấy tờ đầy đủ như bên trên chúng tôi hướng dẫn qua mạng trực tuyến online hoặc gửi trực tiếp đến Sở Xây Dựng cấp tỉnh/thành phố để xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3.

Trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ thời gian nhận được hồ sơ. Sở xây dựng cấp tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm giải quyết, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thì Sở xây dựng sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho đơn vị xin cấp chứng chỉ để yêu cầu bổ sung hồ sơ hay thực hiện phúc tra để xác minh tính chính xác của hồ sơ nếu như cần thiết.


Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty

 • Doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn cụ thể các bước làm hồ sơ sao cho chuẩn chỉnh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Được cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chuẩn. Hướng dẫn cách kê khai theo quy định của pháp luật và có sự kiểm tra đánh giá.
 • Thông báo lại quyết định và danh sách công ty sau 7 ~ 9 kể từ ngày nộp vào bộ phận 1 cửa.
 • Nhận chứng chỉ năng lực xây dựng sau 15 ngày kể từ ngày nộp vào bộ phận 1 cửa.
 • Tỷ lệ thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất, nhiều lĩnh vực nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được
 • Không chỉ thủ tục nhanh gọn mà chúng tôi còn tiết kiệm chi phí cho quý khách.
  chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3
                                                         (Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực hạng III)

Cập nhật Tra cứu thông tin chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 tại Website Bộ Xây Dựng như sau:


Thông tin liên hệ

 • 1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7):
  ☎️ 0325 31 2838 (Mr Quang) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc.
 • 2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo,
  #ZALO: 0325312838  #GMAIL: viendaotaoxaydung24@gmail.com
 • 3. Website: daotaoxaydung24h.com

 


Tìm kiếm liên quan:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ONLINE

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 0325.31.2838
  Chat Zalo
  Gọi điện ngay