I. HUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG UY TÍN

 • Những kinh nghiệm quý báu từ những người thầy nhiều năm lăn lộn thực tế.
 • Nắm vững những Nghị định, Quy định mới nhất về Luật an toàn lao động.
 • Kỹ năng xử lý tình huống an toàn lao động nhạy bén, chuyên nghiệp.
 • Nhận được chứng chỉ an toàn lao động uy tín nhất, kèm thẻ an toàn lao động.
 • Học viên cũ được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo, hỗ trợ năng lực.

II. hUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM I

 • Người đứng đầu và cấp phó các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật;
 • Quản đốc phân xưởng hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ  phụ trách công tác ATVSLĐ;
 • Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
 • Thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhà nước; tổ chức nước ngoài, quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

III. ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Cán bộ kỹ sư xây dựng làm công tác thi công, giám sát công trình.
 • Cán bộ kỹ thuật ngoài công trường, chỉ huy trưởng, đội trưởng.
 • Các doanh nghiệp xây dựng muốn bổ sung hồ sơ năng lực cho các cán bộ, kỹ sư.
 • Sinh viên mới ra trường muốn đi học hỏi kinh nghiệm chỉ huy trưởng

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ONLINE