Cam kết

[ux_image id=”715″ image_size=”original”]

[section]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

I. HUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG UY TÍN

 • Những kinh nghiệm quý báu từ những người thầy nhiều năm lăn lộn thực tế.
 • Nắm vững những Nghị định, Quy định mới nhất về Luật an toàn lao động.
 • Kỹ năng xử lý tình huống an toàn lao động nhạy bén, chuyên nghiệp.
 • Nhận được chứng chỉ an toàn lao động uy tín nhất, kèm thẻ an toàn lao động.
 • Học viên cũ được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo, hỗ trợ năng lực.

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

II. hUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM I

 • Người đứng đầu và cấp phó các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật;
 • Quản đốc phân xưởng hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ  phụ trách công tác ATVSLĐ;
 • Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
 • Thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhà nước; tổ chức nước ngoài, quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

III. ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • Cán bộ kỹ sư xây dựng làm công tác thi công, giám sát công trình.
 • Cán bộ kỹ thuật ngoài công trường, chỉ huy trưởng, đội trưởng.
 • Các doanh nghiệp xây dựng muốn bổ sung hồ sơ năng lực cho các cán bộ, kỹ sư.
 • Sinh viên mới ra trường muốn đi học hỏi kinh nghiệm chỉ huy trưởng

[/col]

[/row]

[/section]